Gjaldskrá

Neðangreint er almenn gjaldskrá Skipasölunnar bátar og Búnaður, nema um annað sé samið.  Öll verð og þóknun hér að neðan eru án VSK:
  • Söluþóknun af sölu skipa* er 3%, en er þó að lágmarki kr. 350.000,-.
  • Söluþóknun af sölu í einkasölu er eftir samkomulagi.  
  • Fastur útlagður kostnaður** sem seljandi greiðir við kaupsamning er kr. 50.000,-.
  • Þóknun sem kaupandi greiðir við kaupsamning á skipi er kr. 50.000,-.
  • Söluþóknun af sölu á hlutdeildarkvóta er 1,5%.
  • Söluþóknun af sölu aflamarks er 0,5%, en þó að lágmarki kr. 10.000,-.
  • Söluþóknun af veiðileyfum, búnaði, birgðum, o.þ.h. lausafé er 3%, en þó aldrei lægri en kr. 10.000,-.
  • Söluþóknun af sölu fyrirtækja/reksturs er 3%.
  • Verð fyrir stimplað og áritað verðmat á skipi er kr. 30.000,- auk útlagðs kostnaðar við gerð matsins, t.d. kr. 150 per km vegna akstur.

*  Reiknast af skipi ásamt fylgibúnaði, veiðarfærum, veiðileyfum og öðru því sem skipinu fylgir (kvóti ekki innifalinn).
**  Fastur útlagður kostnaður er vegna upplýsingaöflunar og skoðunar á skipi, vottorða, póstsendinga, aksturs,  o.fl.